Home วิสัยทัศน์พันธกิจ
PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 04:47

วิสัยทัศน์

1.รับสนองงานคณะสงฆ์ทุกนิกาย ทุกระดับอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

2.จัดองค์กรแนวใหม่โดยยึดภารกิจการกระจายอำนาจให้ทุกกลุ่มงาน

3.ใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน

4.จัดโครงสร้างการบริหารแนวราบ โดยให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคนเท่าเทียมกันมีโอกาสเรียนรู้ มีโอกาสทำงานและมีโอกาสก้าวหน้าอย่างทัดเทียมกัน

5.ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

6.ส่งเสริมสนับสนุนคนเก่ง คนดี ให้มีความก้าวหน้าและพัฒนาตนเองสู่การเป็นข้าราชการมืออาชีพ

7.สร้างความเชื่อถือศรัทธาต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลทั่วไป

8.พัฒนาบุคลากรให้เรียนรู้ต่อภาวการณ์เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

นโยบายการปฏิบัติงานของบุคลากร ยึด  2 ร  กับ 1  อ   ดังนี้

ร 1  ระเบียบ

ร 2   ระบบ

อ 1     เอื้ออาทร


พันธกิจ

ให้การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมให้ประชาชน
นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง


ยุทธศาสตร์


1. การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา
2. การนำหลักธรรม สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชีวิตและสังคม


ค่านิยมหลักขององค์การ

-ส่งเสริมพุทธธรรมนำชีวิต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีจิตบริการ ประสานสามัคคีส่งเสริมพุทธธรรมนำชีวิต หมายถึง การสนับสนุน ส่งเสริมการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข ชุมชนเข้มแข็ง ก่อให้เกิดสังคม
-คุณธรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึงปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีจิตบริการ หมายถึง เข้าใจความต้องการของผู้รับบริการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ให้บริการ และช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และกระตือรือร้นต่อการ
-ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการประสานสามัคคี หมายถึง เคารพผู้ร่วมงาน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

 

LAST_UPDATED2
 

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผวจ.เชียงราย


นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ผอ.พศจ.ชร.


นายประพันธ์  คำจ้อย
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงราย

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้34
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้37
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้34
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว321
mod_vvisit_counterเดือนนี้1050
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1140
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด257421

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 103.55.142.140
,
Now is: 2018-06-25 15:32

เจ้าคณะภาค ๖


พระธรรมราชานุวัตร
เจ้าคณะภาค ๖
วัดพระแก้ว พระอารามหลวง
อ.เมืองฯ จ.เชียงราย

เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย


พระเทพสิทธินายก
เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง
อ.เมืองฯ จ.เชียงราย

เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)


พระราชญาณกวี
รก.เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งสำนักงาน