พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 01 มิถุนายน 2011 เวลา 07:22

บุคลากรและหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา

พระภิกษุปฏิบัติงานด้านเผยแผ่                        135     รูป

พระธรรมทูต                                             105     รูป

พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา                     10     รูป

พระภิกษุปฏิบัติงานเผยแผ่ฯพื้นที่เฉพาะ                20    รูป

หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)        114     หน่วย

ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด               1     แห่ง

พระจริยนิเทศ                                                4     รูป

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงราย               17    แห่ง

มหานิกาย                                                   14    แห่ง

ธรรมยุติ                                                       3     แห่ง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น                    5     แห่ง

 

บัญชีรายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงราย

แห่งที่

วัด

ตำบล

อำเภอ

มหานิกาย

1

พระธาตุผาเงา

เวียง

เชียงแสน

2

ถ้ำผาจม

เวียงพางคำ

แม่สาย

3

มงคลธรรมกายาราม

โป่งงาม

แม่สาย

4

วรกิจตาราม

รอบเวียง

เมืองเชียงราย

5

ถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

ธารทอง

พาน

6

อุทธราราม

เวียง

เทิง

7

สันเจริญ

ป่าแงะ

ป่าแดด

8

คีรีมงคล

เจริญเมือง

พาน

9

ร่องหวาย

ดงมหาวัน

เวียงเชียงรุ้ง

10

ห้วยหก

บุญเรือง

เชียงของ

11

พระธาตุดอยตุง

ห้วยไคร้

แม่สาย

12

พระธาตุดอยกองข้าว

ดอยฮาง

เมืองเชียงราย

13

แม่สาย

แม่สาย

แม่สาย

14

วัดห้วยประสิทธิ์

ป่าหุง

พาน

ธรรมยุติ

1

เม็งรายมหาราช

รอบเวียง

เมืองเชียงราย

2

ภูมิพาราราม

ท่าสุด

เมืองเชียงราย

3

หลวงราษฎร์เจริญธรรม

แม่เจดีย์

เวียงป่าเป้า

LAST_UPDATED2