พิมพ์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ (ศูนย์เทคโนฯ)   
วันเสาร์ที่ 07 กันยายน 2013 เวลา 11:43
จำนวนวัดในจังหวัดเชียงราย
วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดเชียงราย 750 วัด
มหานิกาย 720 วัด
ธรรมยุต 30 วัด
จีนนิกาย 1 วัด
อนัมนิกาย - วัด
พระอารามหลวง 3 วัด
มหานิกาย 3 วัด
ธรรมยุต - วัด
วัดราษฎร์ 717 วัด
มหานิกาย 716 วัด
ธรรมยุต 30 วัด
จีนนิกาย 1 วัด
อนัมนิกาย - วัด

 

จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดเชียงราย
พระภิกษุ 3,664 รูป
มหานิกาย 3,278 รูป
ธรรมยุต 386 รูป
สามเณร 3,709 รูป
มหานิกาย 2,670 รูป
ธรรมยุต 39 รูป

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559

LAST_UPDATED2