วัดร่องขุ่น ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย

วัดร่องขุ่น (White Temple)

ประวัติความเป็นมา

          เมื่อประมาณ พ.ศ. 2430 มีชาวบ้านเข้ามาจับจองที่ดินทำไร่ทำนาบริเวณบ้านร่องขุ่นในปัจจุบันเพียงไม่กี่หลังคาเรือน โดยอาศัยลำน้ำสายเล็กๆ ที่ไหลลงสู่แม่น้ำแม่ลาวซึ่งมีลักษณะสีขุ่นเลี้ยงชีพ ชาวบ้านจึงเรียกกันติดปากว่า “บ้านฮ่องขุ่น” (ร่องขุ่น) มาโดยตลอด ต่อมา ขุนอุดมกิจเกษมราษฎร์ (ต้นตระกูล เกษมราษฎร์) นำครอบครัวญาติมิตรเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านจนเพิ่มจำนวนมากขึ้นกว่า 50 หลังคาเรือน ท่านจึงได้ดำริที่จะสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นภายในหมู่บ้าน เพื่อจะได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชน วัดร่องขุ่นจึงถือกำเนิดครั้งแรก ณ ริมฝั่งน้ำแม่ลาวด้านทิศตะวันตกใกล้กับลำน้ำแม่มอญ ซึ่งอยู่เลยลำน้ำร่องขุ่นไปทางทิศใต้ประมาณ 500 เมตร คณะศรัทธาจึงได้ร่วมใจกันสร้างศาลาและกุฏิเป็นเรือนไม้แบบง่ายๆ เพื่อใช้ประกอบศาสนกิจ โดยชาวบ้านได้อาราธนานิมนต์พระทองสุข บาวิน จากวัดสันทรายน้อย หมู่ 13 มาเป็นเจ้าอาวาส ต่อมาเกิดน้ำเซาะตลิ่งพังจนไม่สามารถรักษาศาสนสถานไว้ได้ มาจนถึงสมัยของคุณพ่อหมี แก้วเลื่อมใส เป็นผู้นำชุมชน ได้ร่วมกันกับชาวบ้านย้ายวัดมาตั้งอยู่ในบริเวณหัวนาของท่าน ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของถนนด้านทิศตะวันตกติดกับลำน้ำร่องขุ่น จากนั้นไม่นานพระทองสุขได้ย้ายออกจากวัด จึงเหลือเพียงสามเณร 3 รูป ในจำนวนนี้มีสามเณรทา ดีวรัตน์ ได้ลาสิกขาออกมาเป็นฆราวาส นายทาเป็นผู้ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ จึงได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน และสุดท้ายได้เป็นกำนันประจำตำบลบัวสลี (กำนันคนแรกของหมู่บ้านร่องขุ่น) กำนันทา ดีวรัตน์ เห็นว่าหมู่บ้านใหญ่ขึ้นผู้คนมากหลาย วัดวาคับแคบ อีกทั้งเป็นที่ลุ่มใกล้ลำน้ำ เมื่อถึงฤดูน้ำหลากสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน กำนันและคณะศรัทธาจึงได้ทำการย้ายวัดมาตั้งอยู่บนที่ดินในปัจจุบันนี้โดยนางบัวแก้ว ภรรยากำนันทา เป็นผู้ยกที่ดินให้สร้างวัดจำนวน 4 ไร่เศษ คณะศรัทธาได้ร่วมกันสร้างศาลาเรือนไม้ 1 หลัง เมื่อแล้วเสร็จจึงร่วมกันเดินทางไปอาราธนานิมนต์ พระดวงรส อาภากโร จากวัดมุงเมือง อำเภอเมืองเชียงราย มาเป็นเจ้าอาวาส โดยมีพระครูพุทธิสารเวที (แฮด เทววํโส) เป็นผู้แนะนำ ปีพ.ศ. 2540 อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ที่มีภูมิลำเนาอยู่บ้านร่องขุ่น จึงได้มีแนวคิดบูรณะอาคารเสนาสนะขึ้นใหม่ บวกกับแรงบัลดาลใจจาก สถาบันทั้งสาม ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก คือ พระอุโบสถ สีขาวบริสุทธิ์ที่งดงามราวปราสาทบนสวรรค์ด้วยสถาปัตยกรรมทางศาสนาร่วมสมัยและสะพานที่ทอดยาวขึ้นไปยังพระอุโบสถที่มีปริศนาธรรมซ่อนอยู่ผ่านประติมากรรมของนรกและสวรรค์ ในบริเวณวัดยังมีจุดที่น่าสนใจไม่แพ้พระอุโบสถ นั้นคือ ห้องน้ำสีทองอร่ามที่มีความงดงามด้วยการออกแบบสถาปัตยกรรมแนวเดียวกันจนหลายคนเผลอยกมือไหว้ก่อนเข้าใช้ห้องน้ำ นอกจากนี้ยังมีหอศิลป์ฯ และ ห้องแสดงภาพ สามารถเข้าชมภาพศิลปะของ อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และจำหน่ายของที่ระลึกต่างๆ และประติมากรรมที่งดงาม ที่ตั้งกระจายอยู่ทั่วบริเวณวัด

เจ้าอาวาส - พระครูวิจิตรศิลปาจารย์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,721