แนวทางการปฏิบัติการบรรพชาอุปสมบท

ไฟล์เอกสารประกอบ
1.แบบฟอร์มตรวจสอบประวัติด้วยชื่อ - ชื่อสกุล.doc |
2.ตารางแบบฟอร์มตรวจสอบประวัติ.xls |
แนวทางการปฏิบัติการบรรพชา.docx |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,733