ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัด


      สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย          วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ นางเกลียวพรรณ์  ขำโนนงิ้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายณัฐรุจิ์  คำคุณเมือง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ นายหฤทัย  อินทร์อุไร  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และคณะ  ดำเนินการประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัด จำนวน ๒๔ วัด ที่วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,761