สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมลงพื้นที่และติดตามเฝ้าระวังการบุกรุกที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน จำนวน 2 แปลง อำเภอแม่สาย และอำเภอพญาเม็งราย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ โรงเรียนวัดฝั่งหมิ่นวิทยา ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พิธีถวายเทียนพรรษา 10 วัด เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กิจกรรม “รวมพลังสร้างสัปปายะสุ่วัดด้วยวิถี ๕ ส” (Big Cleaning Day) และพิธีมอบโฉนด โครงการเร่งรัดออกโฉนดที่ดิน ให้แก่วัด วัดร้าง โบสถ์ มัสยิด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 308,173