วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

ประวัติความเป็นมา

          วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๘๗ โดย พระครูบาคันธะ คนธวํโส เป็นผู้ก่อสร้างจากเดิมเป็นวัดร้าง ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๑ ทำพิธีผู้พัทธสีมา เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ และได้เป็นอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤศภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑

เจ้าอาวาส - พระครูปริยัติโกวิท


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,773