ประกอบพิธีรับพระราชทานปฏิทินหลวง ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแด่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  เพื่อนำไปถวายแด่คณะสงฆ์ และพระราชทานไว้ประจำที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พิธีบวงสรวงและสักการะพญามังรายมหาราช เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕๙ ปี แห่งการสถาปนาเมืองเชียงรายและอาณาจักรล้านนา ประชุมคณะทำงานจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อจัดหาทุนพัฒนาภูมิทัศน์วัดพระธาตุดอยตุง ปฐมเจดีย์แห่งล้านนา ประชุมคณะกรรมการจัดงานนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี ๒๕๖๔ พิธีสืบเนื่องจากการพระราชทานวิสุงคามสีมา ทำบุญปิดทองลูกนิมิต สวดถอนพื้นที่ ตัดหวายลูกนิมิต ผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดดงเทพนิมิต ต.ป่าอ้อดอนชัย  อ.เมืองเชียงราย

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,773