สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย ถวายคำแนะนำ แก่ที่พักสงฆ์ที่ขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในการจัดทำเอกสารประกอบการขออนุญาตตามมติ ครม ปี 63 ปี 64 ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานผูกพัทธสีมาวัดร้องบง  ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายให้ความรู้แก่ที่พักสงฆ์ในเขตอำเภอแม่สรวยที่ขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในการจัดทำเอกสารประกอบการขออนุญาตตามมติ ครม ปี 63 ปี 64 ณ วัดเจดีย์หลวง ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายให้ความรู้แก่ที่พักสงฆ์ที่ขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในการจัดทำเอกสารประกอบการขออนุญาตตามมติ ครม ปี 63 ปี 64 ณ วัดสันหนองบัว อำเภอพญาเม็งราย และวัดอำมาตย์ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายร่วมประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย สมัยสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 87,563