สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงราย (แห่งที่ ๓) วัดมงคลธรรมกายาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงราย แห่งที่ ๓ (มหานิกาย)

วัดมงคลธรรมกายาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงราย แห่งที่ ๓ วัดมงคลธรรมกายาราม

เจ้าสำนัก     พระภาวนาโกศลเถร วิ.      ฉายา  อคฺควิชฺโช

รายนามพระวิปัสสนาจารย์ หรือพระสอนกัมมัฏฐาน ภายในสำนัก

     - พระภาวนาโกศลเถร วิ.

     - พระครูวรมาตุโสภณ

     - พระอาจารย์ชานนท์  ชยาภินนฺโท

ตั้งอยู่บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๒  ตำบลโป่งงาม  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐  โทร. ๐๘-๑๘๗๕-๓๐๙๖  โทรสาร. ๐-๕๓๗๐-๙๕๒๗

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,705