วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

วัดพระแก้ว พระอารามหลวง

ประวัติความเป็นมา

          วัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) ตั้งอยู่ที่ ถนนไตรรัตน์ ใจกลางเมืองเชียงราย วัดนี้คือวัดที่ค้นพบ พระแก้วมรกต หรือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ที่ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) กรุงเทพมหานคร ในปัจจุบัน ตามประวัติเล่าว่า เมื่อปี พ.ศ. ๑๘๙๗ ในสมัยพระเจ้าสามฝั่งแกนเป็นเจ้าเมืองครองเชียงใหม่นั้น ฟ้าได้ผ่าเจดีย์ร้างองค์หนึ่ง และได้พบพระพุทธรูปลงรักปิดทองอยู่ภายในเจดีย์ ต่อมารักกะเทาะออก จึงได้พบว่าเป็นพระพุทธรูปสีเขียวที่สร้างด้วยหยก ซึ่งก็คือ พระแก้วมรกต ปัจจุบันวัดพระแก้วเชียงราย เป็นที่ประดิษฐานพระหยกซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในวาระที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระชมมายุครบ ๙๐ พรรษา 

เจ้าอาวาส - พระรัตนมุนี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,773