วัดพระธาตุผาเงา ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน

วัดพระธาตุผาเงา

ประวัติความเป็นมา

          วัดพระธาตุผาเงา ตั้งเมื่อวันที่  ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ วัดพระธาตุผาเงา ตั้งอยู่บ้านสบคำ ใกล้ฝั่งแม่น้ำโขง ห่างจากอำเภอเชียงแสน ๓ กิโลเมตร ฝั่งตรงข้ามกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในพื้นที่ติดต่อ ๓ ประเทศ คือ ไทย ลาว เมียนมาร์ ที่เรียกว่า สามเหลี่ยมทองคำ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๔๖๖ ไร่ ๓๗ ตารางวา ความเป็นมา  เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๙  คณะศรัทธาบ้านสบคำ ได้พร้อมใจกันตกลงว่าจะย้ายวัดจากวัดสบคำเดิมที่ถูกแม่น้ำโขงเซาะตลิ่งลงไปเรื่อยๆ จนเหลือเนื้อที่เพียงเล็กน้อย มาสร้างวัดใหม่ในที่วัดร้างเดิมบนเชิงเขา ซึ่งได้กลายเป็นป่ารกทึบเต็มไปด้วยซากปรักหักพังของโบราณสถานมากมาย และเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๙  ได้เริ่มทำการแผ้วถางปรับพื้นที่โดยขุดตอไม้ขนาดใหญ่ซึ่งมีรากชอนไชเกี่ยวพันอยู่กับก้อนหินขนาดใหญ่มากมายใต้พื้นดิน เมื่อได้ช่วยกันงัดแงะก้อนหิน และเคลื่อนย้ายต้นไม้ออกไปแล้วก็พบกับสิ่งอัศจรรย์ที่ต้องตื่นเต้นกันมาก คือภายใต้ตอไม้นั้น มีอิฐโบราณก่อเรียงไว้เป็นแนวอย่างมีระเบียบ เมื่องัดอิฐออก ก็พบว่าเป็นหน้ากากสวมทับองค์พระพุทธรูปไว้เมื่อหน้ากากนั้นแตกก็เห็นว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามมากถูกซุกซ้อนด้วยวิธีการแยบยลอยู่ใต้ฐานชุกชีของพระประธานใหญ่ ซึ่งชำรุดเหลือเพียงครึ่งองค์ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นโบราณลงรักปิดทองอย่างดี  ก่อนเวลาฝังเชื่อว่าคงต้องทำพิธีสำคัญด้วย ซึ่งมีแจกันดอกไม้ทำด้วยดินเผา ตั้งไว้ตรงหน้าองค์พระ ถูกครอบด้วยแผ่นดินเผาที่แต่งให้โค้งเว้าเข้ารูปสนิทอย่างพอดีทุกส่วน เหมือนเป็นปลอกหุ้มไว้ทั้งองค์ รอบนอกใช้หินผาใหญ่น้อยเรียงปะปนกับเนื้อดินอำพรางไว้อย่างหนาแน่น เชื่อว่าเมื่อทำการฝังแล้วคงจะลงมือก่อแท่นแก้วหรือฐานชุกชี แล้วสร้างพระประธานไว้บนตำแหน่งที่ฝังองค์พระพุทธรูปอีกที วันขุดพบองค์พระพุทธรูปนั้นคือ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๙  เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้เชี่ยวชาญโบราณคดีจากกรมศิลปากรคำนวณอายุขององค์พระพุทธรูปประมาณ ๗๐๐ - ๑,๓๐๐ ปี  จึงได้ตกลงกันขนานนามองค์พระพุทธรูปที่ค้นพบว่า “หลวงพ่อผาเงา” และตั้งชื่อวัดที่บูรณะสร้างขึ้นใหม่นี้ว่า วัดพระธาตุผาเงา มาจนปัจจุบัน 

เจ้าอาวาส - พระพุทธิญาณมุนี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,733