การต่ออายุวีซ่า การขอตรวจลงตรา และการขอเปลี่ยนประเภทวีซ่า

ไฟล์เอกสารประกอบ
การต่ออายุวีซ่า การขอตรวจลงตรา และการขอเปลี่ยนประเภทวีซ่า.pdf |
แบบฟอร์มการขอต่ออายุวีซ่า.doc |
แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง.doc |
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการบวชสำหรับแม่ชี(กรณีแม่ชี).doc |
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการอุปสมบทบรรพชา.doc |
แบบฟอร์มหนังสือรับรองจากเจ้าอาวาสที่อนุญาตให้พำนักอาศัย.doc |
ศว.1.doc |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,761