ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 61,152