โรงเรียนเวียงชัยพิทยา ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โรงเรียนสงฆ์ ที่เป็นพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคนในชุมชน

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,753