ประชุมสงฆ์จังหวัดเชียงราย ระดับเจ้าคณะตำบล (พื้นที่ ๒) ตามมติมหาเถรสมาคม


      สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวหน่อแก้ว  อุตโน นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายณัฐรุจิ์  คำคุณเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ เข้าประชุมสงฆ์จังหวัดเชียงราย ระดับเจ้าคณะตำบล (โซนที่ ๒) ตามมติมหาเถรสมาคม ที่วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย โดยได้นมัสการที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตสร้างวัดในที่ดินของป่าไม้  การอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี การคัดเลือกอุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง และวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น  การอุดหนุนบุรณะและปฏิสังขรณ์วัด โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และเรื่องนิตยภัต ฯลฯ โดยการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,733