พิธีมอบชนวนเพื่อนำไปประกอบเป็นมวลสารในการพุทธาภิเษกพระพุทธรูปประจำสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และประกอบพิธีมังคลาภิเษกท้าวเวสสุวรรณ


       สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย            วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ พระเดชพระคุณพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย นายประจญ  ปรัชญ์สกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบชนวนเพื่อนำไปประกอบเป็นมวลสารในการพุทธาภิเษกพระพุทธรูปประจำสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และประกอบพิธีมังคลาภิเษกท้าวเวสสุวรรณ เทวดาที่ปกปักษ์รักษาคุ้มครองพุทธอารามสถาน ที่วัดพระธาตุดอยตุง อ.แม่สาย  มีห้วหน้าส่วนราชการและผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีตามสมควร ในการนี้ นางสาวหน่อแก้ว  อุตโน นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายณัฐรุจิ์  คำคุณเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ นายณฐนนท  สิริสาคร และนายเกริกก้อง   เกริกชัยวัน  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีและร่วมปฏิบัติพิธีด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,717