พิธีสืบเนื่องจากการพระราชทานวิสุงคามสีมา ทำบุญปิดทองลูกนิมิต สวดถอนพื้นที่ ตัดหวายลูกนิมิต ผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดดงเทพนิมิต ต.ป่าอ้อดอนชัย  อ.เมืองเชียงราย


      สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย            วันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ พระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย นายสมกิจ  เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานพิธีสืบเนื่องจากการพระราชทานวิสุงคามสีมา ทำบุญปิดทองลูกนิมิต สวดถอนพื้นที่ ตัดหวายลูกนิมิต ผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดดงเทพนิมิต ต.ป่าอ้อดอนชัย  อ.เมืองเชียงราย ตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการโควิดอย่างเคร่งครัด ในการนี้ นางเกลียวพรรณ์  ขำโนนงิ้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายณัฐรุจิ์  คำคุณเมือง นายเกรียงไกร  ใหม่คำหล้า นายณฐนนท  สิริสาคร และนายหฤทัย  อินทร์อุไร ไปดำเนินพิธีการ ด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,771