ประกอบพิธีรับพระราชทานปฏิทินหลวง ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแด่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  เพื่อนำไปถวายแด่คณะสงฆ์ และพระราชทานไว้ประจำที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด


       สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย            วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ นางเกลียวพรรณ์  ขำโนนงิ้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีรับพระราชทานปฏิทินหลวง ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแด่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  เพื่อนำไปถวายแด่คณะสงฆ์ และพระราชทานไว้ประจำที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,750