ทำเนียบพระสังฆาธิการจังหวัดเชียงราย (ธรรมยุตนิกาย)

 ทำเนียบพระสังฆาธิการจังหวัดเชียงราย (ธรรมยุตนิกาย) 

 


พระสิริวัฒโนดม
เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)
 

พระครูพิจิตรมงคลวัฒน์
เจ้าคณะอำเภอเมือง (ธ)

พระครูวิสุทธิธรรมโชติ
เจ้าคณะอำเภอเวียงเชียงรุ้ง (ธ)

พระครูสุนทรธรรมญาณ
เจ้าคณะอำเภอเชียงแสน (ธ)
พระครูวรธรรมฐิติคุณ
เจ้าคณะอำเภอพญาเม็งราย (ธ)
เจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้า (ธ)
พระครูกิตติญาณคุณ
เจ้าคณะอำเภอป่าแดด (ธ)

 

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,699