ผู้บริหารจังหวัดเชียงราย

 ผู้บริหารจังหวัดเชียงราย 

 


นายประจญ  ปรัชญ์สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
 
 
 


นายวุฒิชัย  เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

 


ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์  โรจนโสทร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

 


นายภาษเดช  หงส์ลดารมภ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

 


นายวรวิทย์  ชัยสวัสดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

 

   
 
นายประเสริฐ  จิตต์พลีชีพ
ปลัดจังหวัดเชียงราย

นายกฤษณะ  พินิจ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย
 

 

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,767